EVA (MÚT) Dày 1, 2, 3, 4, 5, 6mm

NỈ NÂU, ĐEN, XÁM dày 1mm, 2mm

NHUNG NÂU, ĐEN, TRẮNG, ĐỎ DÀY 1mm

thông tin liên hệ
HOTLINE

0911.132.638 - 0961.132.638 - 0283.742.388

-

EVA (MÚT) DÀY 1, 2, 3, 4, 5, 6MM

Mút Nâu Vuông
Mút Nâu Vuông
Mút Đen Tròn Dán Chân Bàn
Mút Đen Tròn Dán Chân Bàn
Mút Eva Màu Nâu Phi Tròn
Mút Eva Màu Nâu Phi Tròn
Mút Eva Màu Đen Phi Tròn
Mút Eva Màu Đen Phi Tròn
Mút Eva Màu Đen Hình Vuông
Mút Eva Màu Đen Hình Vuông
Mút Eva Màu Trắng Phi Tròn
Mút Eva Màu Trắng Phi Tròn

NỈ NÂU, ĐEN, XÁM DÀY 1MM, 2MM

Nỉ vàng phi tròn có keo
Nỉ vàng phi tròn có keo
Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo

NHUNG NÂU, ĐEN, TRẮNG, ĐỎ DÀY 1MM

Nhung nâu cuộn có keo
Nhung nâu cuộn có keo
Nhung nâu cuộn
Nhung nâu cuộn
Nhung nâu đỏ
Nhung nâu đỏ