Zalo

CHÀO MỪNG QUÝ KHÁCH ĐẾN VỚI WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA CHÚNG TÔI

HOTLINE: 0961.132.638

SẢN PHẨM CHÍNH

VẢI NHUNG

Chúng tôi sẵn có các loại vải nhung chất lượng cao để bọc hàng hóa vận chuyển trong nước và xuất khẩu.

Nhung cuộn

Nhung cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung đen cuộn có keo

Nhung đen cuộn có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung

Vải nhung

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung xanh

Nhung xanh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung trắng

Nhung trắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nâu cafe

Nâu cafe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung nâu

Nhung nâu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung các màu

Nhung các màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung nâu dày

Nhung nâu dày

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung nâu dày có keo

Nhung nâu dày có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung đỏ dày

Nhung đỏ dày

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung xám dày

Nhung xám dày

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung nâu mỏng có keo

Nhung nâu mỏng có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung đen mỏng

Nhung đen mỏng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung cuộn

Nhung cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung đen cuộn có keo

Nhung đen cuộn có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Vải nhung

Vải nhung

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung xanh

Nhung xanh

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung trắng

Nhung trắng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nâu cafe

Nâu cafe

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung nâu

Nhung nâu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung các màu

Nhung các màu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung nâu dày

Nhung nâu dày

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung nâu dày có keo

Nhung nâu dày có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung đỏ dày

Nhung đỏ dày

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung xám dày

Nhung xám dày

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung nâu mỏng có keo

Nhung nâu mỏng có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nhung đen mỏng

Nhung đen mỏng

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VẢI NỈ

Nhà cung cấp vải nỉ màu vàng, đen, nâu, trắng, xám,.. loại có keo hoặc không keo theo nhu cầu.

Nỉ các loại

Nỉ các loại

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ các loại

Nỉ các loại

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ các loại

Nỉ các loại

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám

Nỉ xám

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám đậm

Nỉ xám đậm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám vuông

Nỉ xám vuông

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ đen quy cách

Nỉ đen quy cách

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ nâu

Nỉ nâu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ vàng nhạt

Nỉ vàng nhạt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám cuộn

Nỉ xám cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám cuộn có keo

Nỉ xám cuộn có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám dày 2mm

Nỉ xám dày 2mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám cuộn dày 2mm

Nỉ xám cuộn dày 2mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám dày 3mm

Nỉ xám dày 3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ đen tăm có keo

Nỉ đen tăm có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ đen cuộn có keo

Nỉ đen cuộn có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám, đen dày 1mm, 2mm

Nỉ xám, đen dày 1mm, 2mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ nâu tăm có keo

Nỉ nâu tăm có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ nâu dày 2mm

Nỉ nâu dày 2mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ trắng có keo

Nỉ trắng có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ vàng có keo

Nỉ vàng có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ vàng tăm có keo

Nỉ vàng tăm có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ vàng cuộn có keo

Nỉ vàng cuộn có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ vàng dày 1mm

Nỉ vàng dày 1mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ vàng dày 2mm

Nỉ vàng dày 2mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ các màu không keo

Nỉ các màu không keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám không keo

Nỉ xám không keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám cuộn không keo

Nỉ xám cuộn không keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ các loại

Nỉ các loại

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ các loại

Nỉ các loại

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ các loại

Nỉ các loại

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám

Nỉ xám

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám đậm

Nỉ xám đậm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám vuông

Nỉ xám vuông

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ đen quy cách

Nỉ đen quy cách

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ nâu

Nỉ nâu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ vàng nhạt

Nỉ vàng nhạt

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám cuộn

Nỉ xám cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám cuộn có keo

Nỉ xám cuộn có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám dày 2mm

Nỉ xám dày 2mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám cuộn dày 2mm

Nỉ xám cuộn dày 2mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám dày 3mm

Nỉ xám dày 3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ đen tăm có keo

Nỉ đen tăm có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ đen cuộn có keo

Nỉ đen cuộn có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám, đen dày 1mm, 2mm

Nỉ xám, đen dày 1mm, 2mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ nâu tăm có keo

Nỉ nâu tăm có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ nâu dày 2mm

Nỉ nâu dày 2mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ trắng có keo

Nỉ trắng có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ vàng có keo

Nỉ vàng có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ vàng tăm có keo

Nỉ vàng tăm có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ vàng cuộn có keo

Nỉ vàng cuộn có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ vàng dày 1mm

Nỉ vàng dày 1mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ vàng dày 2mm

Nỉ vàng dày 2mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ các màu không keo

Nỉ các màu không keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám không keo

Nỉ xám không keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Nỉ xám cuộn không keo

Nỉ xám cuộn không keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

MÚT XỐP EVA

Chúng tôi chuyên cung cấp các loại mút xốp để bọc hàng hóa với độ dày từ 1mm - 5mm, đầy đủ màu sắc.

EVA đen có keo

EVA đen có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút đen tròn 1mm có keo

Mút đen tròn 1mm có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút đen vuông có keo dày 3mm

Mút đen vuông có keo dày 3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút đen cuộn 5mm có keo

Mút đen cuộn 5mm có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút nâu cuộn có keo dày 1mm, 3mm

Mút nâu cuộn có keo dày 1mm, 3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút trắng cuộn có keo

Mút trắng cuộn có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút các loại

Mút các loại

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút đen

Mút đen

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút nâu

Mút nâu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút nâu cuộn

Mút nâu cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút nâu tròn 3mm

Mút nâu tròn 3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút trắng tròn 3mm

Mút trắng tròn 3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút nâu, đen, trắng dày 1mm, 2mm, 3mm

Mút nâu, đen, trắng dày 1mm, 2mm, 3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút nâu, đen, trắng phi tròn 1 dày 1mm, 2mm, 3mm

Mút nâu, đen, trắng phi tròn 1 dày 1mm, 2mm, 3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút nâu cuộn dày 2mm

Mút nâu cuộn dày 2mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

EVA đen có keo

EVA đen có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút đen tròn 1mm có keo

Mút đen tròn 1mm có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút đen vuông có keo dày 3mm

Mút đen vuông có keo dày 3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút đen cuộn 5mm có keo

Mút đen cuộn 5mm có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút nâu cuộn có keo dày 1mm, 3mm

Mút nâu cuộn có keo dày 1mm, 3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút trắng cuộn có keo

Mút trắng cuộn có keo

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút các loại

Mút các loại

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút đen

Mút đen

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút nâu

Mút nâu

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút nâu cuộn

Mút nâu cuộn

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút nâu tròn 3mm

Mút nâu tròn 3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút trắng tròn 3mm

Mút trắng tròn 3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút nâu, đen, trắng dày 1mm, 2mm, 3mm

Mút nâu, đen, trắng dày 1mm, 2mm, 3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút nâu, đen, trắng phi tròn 1 dày 1mm, 2mm, 3mm

Mút nâu, đen, trắng phi tròn 1 dày 1mm, 2mm, 3mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

Mút nâu cuộn dày 2mm

Mút nâu cuộn dày 2mm

Liên hệ / Giá

Liên hệ (đơn tối thiểu)

VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH TM DV Phạm Hưng Thịnh chuyên cung cấp:

► Sản phẩm: EVA mút xốp, Vải nhung, Vải nỉ có keo phục vụ cho các công ty đồ gỗ trong nước và quốc tế.
 Dịch vụ:
+ Bọc vải nhung mọi chất liệu
+ Mút nâu, đen, trắng nhiều quy cách
+ Bọc vải bỉ chân bàn ghế, dán nỉ bàn kiếng,..

Ưu điểm:
Đa dạng quy cách, màu sắc phòng phú, mang tính thẩm mỹ cao
Chất lượng cao, hàng bền đẹp theo thời gian
Giá thành hợp lý, giao hàng đúng hẹn, ưu đãi với đơn hàng lớn.

Với đội ngũ nhân viên kỹ thuật giàu kinh nghiệm, năng động, Phạm Hưng Thịnh luôn đáp ứng được các nhu cầu đa dạng của các khách hàng.

Rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách!

 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM HƯNG THỊNH

TOP 4 LÍ DO NÊN CHỌN PHẠM HƯNG THỊNH

CHẤT LIỆU CAO CẤP

Chất liệu tốt đảm bảo cho việc bao bọc hàng hóa an toàn.

MẪU MÃ ĐA DẠNG

Khi đến với chúng tôi dễ dàng lựa chọn được sản phẩm ưng ý.

GIÁ CẢ HỢP LÝ

Giá cả cạnh tranh nhất và chiết khấu cao cho những đơn hàng lớn.

DỊCH VỤ CHU ĐÁO

Chăm sóc khách hàng 24/7, tư vấn nhiệt tình và giao hàng đúng hẹn.

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Phạm Hưng Thịnh chuyên cung cấp EVA mút xốp, Vải nhung, Vải nỉ có keo phục vụ cho các công ty đồ gỗ trong nước và quốc tế.

VỀ CHÚNG TÔI

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM HƯNG THỊNH

Địa chỉ: 83/2 Đường số 5, Khu phố 2, Phường Linh Xuân, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0911.132.638 - 0961.132.638

Hotline: 0961.132.638

Email: phamhungthinh76@gmail.com

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM HƯNG THỊNH
Địa chỉ: 83/2 Đường số 5, Khu phố 2, Phường Linh Xuân, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh
Giấy phép ĐKKD số 0313306892 - Do Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 16/05/2015
Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Xuân Hồng
© Bản quyền thuộc về CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM HƯNG THỊNH. Designed by Trang Vàng Việt Nam