Mút các loại độ dày 1mm , 2mm, 3mm , 5mm

Vải Nỉ

Vải Nhung

thông tin liên hệ
HOTLINE

0911.132.638 - 0961.132.638 - 0283.742.388

-

Mút các loại độ dày 1mm , 2mm, 3mm , 5mm

Mút đen
Mút đen
Mút trắng
Mút trắng
Eva (mút xốp) đen
Eva (mút xốp) đen
Mút đen cuộn có keo
Mút đen cuộn có keo
Mút nâu
Mút nâu
Mút đen
Mút đen
Mút đen dày 3mm
Mút đen dày 3mm
Mút trắng dày 3mm
Mút trắng dày 3mm
Mút nâu dày 3mm
Mút nâu dày 3mm
Mút nâu
Mút nâu
Mút nâu
Mút nâu

Vải Nỉ

Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ cuộn có keo
Nỉ cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo
Vải nỉ các loại
Vải nỉ các loại
Vải nỉ vàng nhạt
Vải nỉ vàng nhạt
Vải nỉ đen
Vải nỉ đen
Vải nỉ nâu
Vải nỉ nâu
Vải nỉ vàng
Vải nỉ vàng
Vải nỉ trắng
Vải nỉ trắng
Vải nỉ nâu
Vải nỉ nâu
Vải nỉ vàng
Vải nỉ vàng
Vải nỉ đen
Vải nỉ đen
Vải nỉ xám
Vải nỉ xám
Vải nỉ các loại
Vải nỉ các loại
Vải nỉ xám
Vải nỉ xám
Vải nỉ các loại
Vải nỉ các loại
Vải nỉ các loại
Vải nỉ các loại
Vải nỉ vàng
Vải nỉ vàng
Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo

Vải nhung

Vải nhung nâu
Vải nhung nâu
Vải nhung xám có keo
Vải nhung xám có keo
Vải nhung nâu đỏ có keo
Vải nhung nâu đỏ có keo
Vải nhung đen
Vải nhung đen
Vải nhung nâu
Vải nhung nâu
Vải nhung nâu
Vải nhung nâu
Vải nhung đỏ dày có keo
Vải nhung đỏ dày có keo
Vải nhung nâu cuộn có keo
Vải nhung nâu cuộn có keo

Sản phẩm mẫu

Sản phẩm mẫu
Sản phẩm mẫu
Sản phẩm mẫu
Sản phẩm mẫu
Sản phẩm mẫu
Sản phẩm mẫu