Mút các loại độ dày 1mm , 2mm, 3mm , 5mm

Vải Nỉ

Vải Nhung

thông tin liên hệ
HOTLINE

0911.132.638 - 0961.132.638 - 0283.742.388

-

Vải nhung cuộn có keo

Vải nhung nâu cuộn có keo
Vải nhung nâu cuộn có keo