Mút các loại độ dày 1mm , 2mm, 3mm , 5mm

Vải Nỉ

Vải Nhung

thông tin liên hệ
HOTLINE

0911.132.638 - 0961.132.638 - 0283.742.388

-

Nỉ cuộn có keo

Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ cuộn có keo
Nỉ cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo
Nỉ xám cuộn có keo