Mút các loại độ dày 1mm , 2mm, 3mm , 5mm

Vải Nỉ

Vải Nhung

thông tin liên hệ
HOTLINE

0911.132.638 - 0961.132.638 - 0283.742.388

-

Nhung đỏ

Nhung đỏ dày có keo
Nhung đỏ dày có keo
Nhung đỏ mỏng có keo
Nhung đỏ mỏng có keo
Vải nhung đỏ dày có keo
Vải nhung đỏ dày có keo